แนะนำเครื่องมือช่วยเทรดตามเทรนด์อีกตัวที่ใชช้ง่ายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นั่นก็คือ ZigZag Alert Indicator

0 Share

icmarkets pantip