กฎเหล็ก. การเป็นเทรดเดอร์ จิตวิทยาการเทรด. หัวใจเทรดเดอร์.

1) อดทน. คือ อดทนรอเข้าตามระบบเทคนิค
2) มีสมาธิ คือ จิตใจไม่คิดเรื่องอื่น นอกจากเรื่องเทรด
3)จิตใจแข็งแกร่งแน่วแน่. คือ. สงบ. ไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหน. ค่อยๆคิดทบทวน. หาทางแก้. หาทางออก.
4)ผ่านการฝึกเทรด ทางเทคนิคกลยุทธ. จนชํานาญ เข้าใจท่องแท้ทุกระบบเทรด.
5) เมื่อจิตใจไม่พร้อม อย่าเข้าเทรดเด็ดขาด.
6)ฝึกสมาธิ. คิดทบทวน. สิ่งที่เคยผิดพลาด. นํามาปรับแก้การเทรด.
7)เมื่อได้เงิน อย่าหลงระเริงคิดว่าตัวเองเก่ง เพราะจะเกิดความประมาท. อาจนํามาซึ่งการสูญเสียมากกว่า ได้มา
8)รู้จักเก็บ. รู้จักออม. บริหารเงินทุน.
9)ฝึกสมาธิ. อดทน. จิตใจ.
10) มองการไกล. มองเห็นจุดเข้าอย่างปลอดภัย. ระบบ ควบคุม. วิเคราะห์แผนการเข้าเทรด ก่อนเข้า. รู้จักรอ อย่างอดทน. มีวินัย. เมื่อผิดแผน. ควรคัทไม้. ค่อยกลับมาสู้ใหม่
11)ไม่โลภ. จนเกินตัว. แน่นอนว่านักเทรด. เป็นผู้มุ่งเน้นมีจุดหมาย. ทางการเงิน. ต้องการได้เงิน อย่างรวดเร็ว.ต้องการความสําเร็จ อิสรภาพทางการเงิน แต่ บางครั้ง. หากเราประมาท. หรือ. ขาดความอดทนรอ. เข้าไม้ไม่ตามระบบ. เข้าออเดอร์หนักเกินไป. จะทําให้เราสูญเสียอย่างรวดเร็ว. จนถึงขั้นล้มละลายทางการเงิน. มันได้ไม่คุ้มเสีย. จนนํามาซึ่งความผิดหวังล้มเหลวล้มเลิก. ขาดการควบคุม ขาดวินัย. ขาดสติ จิตใจอ่อนแอ จนล้มเลิกการเป็นเทรดเดอร์. มันคือ สิ่งที่ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้. คือ บทเรียนราคาแพง.
12)ความรู้. หากเราจะเป็นเทรดเดอร์ เราต้อง มั่นหาความรู้ตลอดเวลา. ฝึกทดลอง ปฎิบัติ ลงมือทํา.
13)มีเป้าหมายชัดเจน. สําคัญหากเราไม่มีเป้าหมาย. ที่แน่นอน
เราจะกลายเป็นคนไม่มี จุดมุ่งหมาย ไม่รู้ หนทาง. ไม่รู้ทําเพื่ออะไร. การที่เราเข้ามาเป็นเทรดเดอร์.หลายคนมีเป้าหมายแตกต่าง กันไป บางคน อยากมีอาชีพ เป็นนักเทรดอยาก สําเร็จ . หรือ เข้ามาต้องการเงิน. ความมั่นคง. ในชีวิต. เสรีภาพ. หรือ ต้องการเวลา.ให้เงินทํางานแทน. หากมีเป้าหมายเราจะมีแรงพลักดัน
14)มั่นฝึกจิตให้. มั่นคง. ใจเย็น. มีสติ. พิจารณาอย่างรอบคอบ
15)รู้จักให้. แบ่งปัน. คิดบวก. หลายคนที่ประสบความสําเร็จ.
ล้วน คิดบวก. ไม่เอาเรื่องในแง่ลบมาคิดให้เสียเวลา

——————————————                                                                            ———————————————

ติมตามข่าวสารการเงิน เศรษฐกิจรอบโลกได้ที่ คลิ๊ก
เข้ากลุ่มนักเทรดใน Facebook คลื๊ก นี้


 

0 Share

icmarkets pantip

FBS ดีไหม

forex4you ดีไหม

fxprimus โบนัส