ยาที่พัฒนาบริษัท Regeneron จะนำ antibody 2 ชนิดมาผสมกัน เพื่อใช้รักษาในผู้ป่วย Covid-19 หากการทดสอบสำเร็จก็อาจเริ่มนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ในช่วงปลายปีนี้

การใช้ antibody จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาเข้าสู่เซลล์ในร่างกายคนได้ ซึ่งกลไกการทำงานดังกล่าวจะต่างจากยาประเภทยาต้านไวรัสที่จัดการกับไวรัสหลังเข้าสู่เซลล์ในร่างกายคน

นอกจากนี้ คาดว่ายาที่พัฒนาโดย Regeneron อาจมีผลช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ด้วย แต่อาจต้องได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การใช้ส่วนผสมของ antibody 2 ชนิด ที่มีผลต่อองค์ประกอบของไวรัสที่แตกต่างกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลกว่าการใช้ชนิดเดียว โดยปัจจุบันยาดังกล่าวอยู่ระหว่างหารือกับ U.S. Food and Drug Administration เพื่อนำไปทดลองในคนทั้งในกลุ่มผู้ป่วย Covid-19 และกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างบุคลากรทางการแพทย์ หรือสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย รวมทั้งวางแผนการผลิตหากพบว่ายามีประสิทธิผลดี

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเพียงยาต้านไวรัส remdesivir ที่คิดค้นโดย Gilead Sciences เท่านั้นที่มีประสิทธิผลในการรักษา Covid-19 ได้ แม้อาจจะไม่เต็มที่ และมีหลายบริษัทที่พยายามพัฒนายาประเภท antibody โดยเมื่อต้นเดือนนี้บริษัท Eli Lilly & Co. และ AbCellera Biologics ได้พัฒนายา antibody จากเลือดผู้ป่วย Covid-19 ที่หายแล้ว

Source: BoTSS

0 Share

icmarkets pantip