กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ และชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปให้สอดรับการใช้ชีวิตยุค NewNormal สร้างมาตรฐานใหม่แบบ One-Stop Service บนโลกออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ในภาพรวมมีผู้เสียภาษีมาใช้บริการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และยกระดับมาตรฐานการให้บริการรองรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตยุคNewNormal

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป กรมสรรพากรจึงสนับสนุนให้ผู้ที่ยื่นแบบทุกประเภทภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตหากมีภาษีที่ต้องชำระสามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น e-Payment, Internet Banking, Mobile Banking เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามโครงการ Tax From Homeโดยประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางการชำระภาษีได้ตามที่ปรากฏข้อมูลในชุดชำระเงิน (PayInSlip)เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษีกับกรมสรรพากรได้จากที่บ้านแบบOne-StopServiceไม่ต้องเดินทาง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษีออนไลน์ไว้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ที่มีข้อความ "เคาน์เตอร์สรรพากร

/ RDCounter" ไว้แล้ว รวมทั้งกรณีบุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบชำระภาษีไว้แล้ว และใช้สิทธิผ่อนชำระ 3 งวด เมื่อได้ชำระงวดใดงวดหนึ่งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไปแล้ว ยังคงชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่อไปได้จนครบจำนวน อย่างไรก็ดีเพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมร่วมกันป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระลอกต่อไปจึงขอเชิญชวนผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่องเพราะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

Source: การเงินธนาคารออนไลน์

0 Share

icmarkets pantip