รูปแบบกราฟแท่งเทียน คืออะไร?ที่เรียกว่า "กราฟแท่งเทียน" เนื่องจากลักษณะของกราฟจะเป็นรูปของแท่งเทียน

 


โดยเราจะแยกกราฟแท่งเทียนสองอย่างคือ ตัวBodyแท่งเทียน และตัวใส้เทียน

 

 

กราฟแท่งเทียนจะมีทั้งรูปแบบทั้งขาขึ้นและขาลง
กรณีที่ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด จะเป็นแท่งขาขึ้น

กรณีที่ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด จะเป็นแท่งขลง


กราฟแท่งเทียนเป็นรูปแบบกราฟที่คนนิยมใช้กันทั่วโลก เนื่องจากเป็นรูปแบบกราฟที่ดูง่าย สามารถประเมินอารมณ์นักลงทุนในตลาดได้ดีทีเดียว