Gap

โดยทั่วไป Gap แบ่งได้ 4 ลักษณะ

- Common Gap
- Breakaway Gap
- Runaway Gap
- Exhaustion Gap

Common Gap เป็น Gap ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการซื้อ ขายเบาบางทำให้การผลักดันราคาทำได้ง่ายหรือเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเป็นลักษณะ sideway ซึ่งมักจะไม่มีผลต่อการวิเคราะหืทางเทคนิคมากนัก

Breakaway Gap เป็น Gap ที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มสำคัญ เช่น Break เส้น Trend ขาลงและกำลังเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือเกิดขึ้นในช่วงที่หลุดแนวรับสาคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มมักจะมีปริมาณการซื้อ ขายสูงในช่วงที่เปิด Gap ในทางเทคนิคถือว่าเป็นรูปแบบของ Gap ที่มีนัยสาคัญต่อทิศทางราคา

Runaway Gap เป็น Gap ที่มักเกิดในช่วงกลางของแนวโน้ม (หลัง Breakaway Gap) บอกการเปลี่ยนแนวโน้ม เหตที่ชื่อ Runaway Gap เพราะรูปแบบของ Gap สะท้อนการปรับตัวขึ้นหรือลงต่อ ซึ่งโดยทั่วไปการปรับตัวขึ้นต่อจะประมาณเท่ากับสัดส่วนการปรับขึ้นหรือลงที่ผ่านมาหรือเรียกอีกแบบว่า (Measuring Gap)

Exhaustion Gap เป็น Gap ที่มักเกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้ม ซึ่งจะเป็นการเตือนว่าในช่วงของขาขึ้นหรือขาลงเริ่มจะหมดแรงส่ง ลักษณะที่มักพบบ่อยคือมักมีการเปิด Gap ในช่วงที่มีการอ่อนตัวหรอช่วงที่มีการ Rebound ของราคา


ติมตามข่าวสารการเงิน เศรษฐกิจรอบโลกได้ที่ คลิ๊ก
เข้ากลุ่มนักเทรดใน Facebook คลื๊ก นี้