เมือเราเปิดโปรแกรม mt4 มาเราจะเห็นแถบด้านบนดังภาพนี้ แถบนี้เราเรียกว่า"Timeframe
จากภาพเราจะเห็น M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MN


เมื่อเอาเมาส์ไปแตะ

เมื่อเราเอาเมาส์ไปแตะตรง Timeframe ใดก็จะบอกเวลาของ Timeframe นั้น (ตามรูปคือ M5=5 นาที)
Timeframe จะเป็นตัวบ่งบอกเวลาของแท่งเทียน
เมื่อเราคลิ๊กที่ M1 แท่งเทียน 1 แท่งจะเท่ากับ 1 นาที, M5=5 นาที, M15=15 นาที, M30=30 นาที, 

H1=1 ชั่วโมง, H4=4 ชั่วโมง, D1=1 วัน, W1=1 สัปดาห์, MN=1 เดือนตามลำดับ

 

ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ Timeframe เล็กเพื่อหาจุดเข้าที่ดีหรือจุดเข้าที่ละเอียด

ส่วน Timeframe ใหญ่เราจะใช้ดูเทรนระยะยาว


ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านว่าจะชอบเล่นแนวใหน