ค่า Swap ดูตรงใหน?

ไปที่ MT 4  >>เมนู View >>เลือก Market Watch >> คลิกขวาที่คู่สกุลเงิน >> เลือก Symbols >> คลิกที่ Properties จะปากฎค่า Swap ให้เห็น ประกอบด้วย ค่า Swap ออเดอร์ซื้อ กับ ค่า Swap ของออเดอร์ขาย มีหน่วยเป็น pip
ตัวอย่าง
1.ไปที่ MT 4  >>เมนู View >>เลือก Market Watch

 

2. คลิกขวา เลือก Symbols >> สกุลเงิน >> คลิกที่ Properties จะปากฎค่า Swap ให้เห็น
ประกอบด้วย ค่า Swap long (ออเดอร์ซื้อ) Swap short (ออเดอร์ขาย) มีหน่วยเป็น pip