Federal Reserve Board

นาง Judy Shelton, นักเศรษฐศาสตร์แนวคิด Conservative และเป็นหนึ่งในตัวเก็งผู้ที่ประธานาธิบดี Trump กำลังพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งที่ว่างลงใน Federal Reserve Board

กล่าวให้ความเห็นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรที่จะหลีกเลี่ยงการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงมีข้อพิพาททางการค้ากับประเทศจีน เนื่องจากทางการจีนสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศอื่นได้ เช่น การแทรกแซงในตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกระตุ้นทางการคลัง

ทั้งนี้ นาง Shelton ระบุว่า ตนไม่ต้องการที่จะให้ Fed กลายเป็นภาระและกระทำสิ่งที่ผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในอนาคตได้

นอกจากนี้ นาง Shelton ยังได้กล่าวสนับสนุนท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลในเรื่องนโยบายการค้าต่างๆ ที่ต่อสู้เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ

อนึ่ง นาง Shelton เคยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประธานาธิบดี Trump ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016 และถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี Trump ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ the European Bank for Reconstruction and Development ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาในปี 2018

Source: BOTSS

- Fed Shouldn't Be Trade-War Burden, Possible Fed Nominee Says: https://www.bloomberg.com/…/possible-fed-pick-shelton-says-…
 

0 Share

icmarkets pantip

FBS ดีไหม

forex4you ดีไหม

fxprimus โบนัส