ธ.กลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.75 วานนี้:

คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษ (MPC) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.75 รวมถึงให้คงปริมาณการถือครอง sterling non-financial investment-grade corporate bond ที่ 10 พันล้านปอนด์ และคงปริมาณการถือครองพันธบัตรรัฐบาลที่ 435 พันล้านปอนด์ โดยรายละเอียดของการประชุมสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ
1. ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหราชอาณาจักรที่ประกาศออกมาใหม่ในช่วงที่ผ่านมามีค่อนข้างจำกัดและยังคงสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการในเดือนสิงหาคม โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2018 และขยายตัวร้อยละ 0.6 ในช่วงสามเดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ด้านตลาดแรงงานยังคงตึงตัว อัตราการว่างงานปรับลดลงสู่ระดับร้อยละ 4 และจำนวนตำแหน่งงานว่างปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าจ้างทั่วไปขยายตัวประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ในเดือนกรกฎาคม

2. ประมาณการทางเศรษฐกิจจากรายงานอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Report) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ฉบับล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (ปี 2018-2021) ภายใต้เงื่อนไขว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามที่สะท้อนผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ ในตลาดเงิน

3. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แม้คาดว่าจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานในอดีตแต่ยังคงเร็วกว่า diminished rate of supply growth ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี ประกอบกับปริมาณแรงงานคงเหลือในระบบที่ค่อนข้างจำกัด รวมถึงอุปสงค์ส่วนเกินที่คาดว่าจะเริ่มปรากฏให้เห็นในช่วงปลายปี 2019 และมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้น อาจเป็นปัจจัยกดดันให้ต้นทุนสินค้าและบริการภายในประเทศปรับสูงขึ้นมากกว่าในปีที่ผ่านๆ มา

4. เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นประกอบกับแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป MPC คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่เหนือระดับเป้าหมายของ BOE เล็กน้อย ในช่วง 2 ปีแรกของระยะเวลาประมาณการ ก่อนจะปรับเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ในปีที่ 3

ปัจจัยเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
- MPC มีความเห็นว่า เศรษฐกิจโลกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า trend rates แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ด้านเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ตัวชี้วัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอลงและตลาดการเงินยังคงตึงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในประเด็นมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน MPC มองว่า หากมีการนำมาใช้จริงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่เคยประมาณการไว้ใน Inflation Report เมื่อเดือนสิงหาคม

ผลกระทบจาก Brexit
- MPC ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจอาจได้รับอิทธิพลจากความคืบหน้าของการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรผ่านการตอบสนองของ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และตลาดเงิน อย่างมีนัยสำคัญ โดยนับตั้งแต่การประชุม MPC ครั้งก่อน ตัวชี้วัดต่างๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดจากตลาดเงินได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนต่อพัฒนาการในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังคงมีพัฒนาการโดยรวมเป็นไปตามที่คาดการณ์ใน Inflation Report ฉบับเดือนสิงหาคม MPC เห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในลักษณะตึงตัวต่อไปในช่วงระยะเวลาคาดการณ์มีความเหมาะสมต่อการดูแลให้อัตราเงินเฟ้อปรับเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ภายใต้เงื่อนไขของการปรับตัวเข้าสู่รูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปอย่างราบรื่น

Source: BOTSS

- Bank of England votes unanimously to keep interest rates on hold: https://www.ft.com/con…/4181e334-b742-11e8-bbc3-ccd7de085ffe

- Press release: https://www.bankofengland.co.uk/…/…/2018/september-2018.pdf…

0 Share

icmarkets pantip

FBS ดีไหม

forex4you ดีไหม

fxprimus โบนัส